Altana MARTA

Wybierz typ wizualizacji 

Lakier bezbarwny

Bejca

Konstrukcja

Wizualizacja przedstawia jeden z podstawowych rozmiarów S, M, L. W przypadku wybrania rozmiaru indywidualnego, wyświetlana jest jedna z wizualizacji podstawowych, której wymiary są najbliższe do zdefiniowanych wymiarów. Gabaryty elementów konstrukcyjnych przedstawione na wizualizacji należy traktować jako przykładowe. Zależą one od wybranej lokalizacji oraz od wybranych komponentów.

Wybierz rozmiar

S 300 x 400 | 330 x 530

w cenie

M 400 x 400 | 430 x 530

+ 7 zł

L 600 x 400 | 630 x 530

+ 17 zł

Indywidualny

+ 27 zł

Szerokość

300 | 330

Długość

500 | 530

Najpierw należy wybrać szerokość, a następnie długość obiektu. Zakres dostępnych długości uzależniony jest od wybranej szerokości.

Podano dwa rozmiary. Po lewej stronie podano rozmiar po zewnętrznej stronie słupów konstrukcyjnych. Po prawej stronie podano rozmiar po obrysie konstrukcji dachu.

Wybierz nachylenie dachu

6° | 10%

w cenie

30° | 58%

w cenie

35° | 70%

w cenie

Nachylenie dachu dachu podano w stopniach dziesiętnych oraz procentach.

Wybierz pokrycie dachu

Papa, gont bitumiczny

Blacha trapezowa, blachodachówka

Dachówka ceramiczna, cementowa

Płyty komorowe i faliste z poliwęglanu

Wizualizowane jest pokrycie gontem bitumicznym niezależnie od wybranego pokrycia dachu. Wybór pokrycia dachu wpływa na przekroje elementów konstrukcyjnych.

Wybierz wariant produktu

Standard

w cenie

Eco

w cenie

Wizualizowane jest pokrycie gontem bitumicznym niezależnie od wybranego pokrycia dachu. Wybór pokrycia dachu wpływa na przekroje elementów konstrukcyjnych.

Wybierz typ barierki

plot1
plot2
plot2

Barierka Lisa

+9 zł

Wybierz typ zabudowy

Pozioma ver.1

+9 zł

Pozioma ver.2

+7 zł

Wybierz typ podłogi

Podłoga klasyczna

+17 zł

Wybierz element dodatkowy

Poddasze

+9 zł

Zabudowa szczytu

+12 zł

Pozioma ver.1

+12 zł

Wybierz lokalizację

Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski, woj. pomorskie

Wybierz typ konstrukcji

Konstrukcja optymalna

w cenie

Konstrukcja masywna

w cenie

Wybierz typ fundamentu

Fundament punktowy

w cenie

Fundament liniowy

+9 zł

Płyta fundamentowa

+27 zł

Wymiary fundamentów zostały określone dla dwóch grup podłoży gruntowych przy założeniu, iż zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienia fundamentów.

97,00 zł

Aktualna cena