JustBUILD

 

Altana                     Komponenty                        Konstrukcja

|||

Wybierz lokalizację

Śląskie

Zawierciański

Gmina

Więcej informacji

Na podstawie podanej lokalizacji budowy obiektu zostanie określona strefa obciążenia śniegiem zgodnie z PN-EN 1991-1-3. Na tej podstawie zostaną dobrane przekroje elementów konstrukcyjnych. Bazową prędkość wiatru przyjęto o wartości 26 m/s, stałą dla całego obszaru kraju.

Wybierz pokrycie dachu

Pokrycie lekkie do 15 kg/m2

w cenie

Więcej informacji

W zależności od wybranego typu pokrycia zostaną określone przekroje elementów konstrukcyjnych.

Pokrycia lekkie to np.: pokrycia z blachy, papa, gont bitumiczny.

Pokrycia ciężkie to np.: dachówka ceramiczna, dachówka cementowa

Altana MARTA

29,00 zł

Aktualna cena