Altana MARTA

Od 97,00 zł

Wybierz rozmiar

Wymiary altany podawane są po zewnętrznej stronie słupów. Wysokość słupów konstrukcyjnych wynosi 220 cm. Szerokość okapu mierzona w poziomie wynosi 45cm. Przekroje elementów konstrukcyjnych dostosowane są do wybranego rozmiaru altany.

Zawartość produktu

Zestawienia

zawartosc_zestawienia

Znajdziesz tutaj spis wszystkich materiałów potrzebnych do zbudowania konstrukcji. Każdy element w zestawieniu ma podany przekrój, długość, liczbę sztuk oraz powierzchnię malowania. Zestawienie zawiera spis łączników montażowych.

Przygotowanie

zawartosc_przygotowanie

Wykonanie konstrukcji z justBUILD jest po prostu proste. Krok po kroku pokazujemy jak wykonać poszczególne elementy. Etapy wykonania podzielone są na proste czynności takie jak oznaczanie, cięcie, wiercenie, a wszystko to pokazane w widoku 2D i 3D.

Montaż

zawartosc_montaz

Montaż konstrukcji z justBUILD jest po prostu prosty. Pokazujemy krok po kroku jak zmontować poszczególne elementy oraz jakich łączników i gdzie użyć. Wszystko w widokach 2D i 3D, abyś mógł poczuć radość budowania.

Metryka

zawartosc_metryka

Tutaj znajdziesz informacje o ilości śniegu jaka może bezpiecznie zalegać na dachu oraz maksymalnej prędkości wiatru, na jaką zaprojektowana jest konstrukcja. Metryka zawiera szkic rozmieszczenia punktów oparcia konstrukcji i wartości sił przekazywanych przez konstrukcję na fundament.

Często zadawane pytania

Ze względu na szeroki wybór dostępnych rozwiązań w zakresie pokrycia dachu, w projekcie nie narzuca się konkretnego rozwiązania. Pokrycie dachu powinno być dostosowane do wybranego kąta nachylenia dachu. Informacje na temat zalecanych wartości kąta nachylenia dachu dla konkretnych rozwiązań systemowych, można uzyskać u producenta danego rozwiązania. W zależności od kąta nachylenia dachu można stosować między innymi takie pokrycia jak gont bitumiczny, papa, blachodachówka, blacha, dachówka zakładkowa ceramiczna i cementowa. Konstrukcja została zoptymalizowana pod pokrycia o ciężarze nie przekraczającym 65kg/m².

Nie. Na stronie JustBUILD.com można skonfigurować i zakupić opracowania cyfrowe w formacie PDF. Nie sprzedajemy produktów fizycznych.

Materiały konstrukcyjne

Konstrukcja została zaprojektowana z drewna klasy C24 wg EN 338: 2009.
Łączniki stosowane w konstrukcji: wkręty ciesielskie, gwoździe i śruby.
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania konstrukcji powinny posiadać stosowane aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Fundamenty

Ze względu na różne warunki gruntowe mogące wystąpić w miejscu budowy, w dokumentacji nie przedstawiono konkretnego rozwiązania wykonania fundamentów. W zależności od występujących warunków oraz okresu użytkowania należy zastosować rozwiązanie w postaci fundamentów punktowych, liniowych lub płytowych. Wartości sił maksymalnych przekazywanych przez konstrukcję na fundament przedstawione zostały w Metryce projektu. W celu dobrania odpowiedniego rozwiązania należy zasięgnąć porady u osób posiadających stosowną wiedzę w tym zakresie. Należy spełnić odpowiednie warunki objęte przepisami prawa stosowanie do miejsca lokalizacji.

Rodzaj pokrycia

Ze względu na szeroki wybór dostępnych rozwiązań w zakresie pokrycia dachu, w dokumentacji nie narzuca się konkretnego rozwiązania. Pokrycie dachu powinno być dobrane do kąta nachylenia dachu. Informacje na temat zalecanych wartości kąta nachylenia dachu dla konkretnych rozwiązań pokrycia dachowego, można uzyskać u producenta danego rozwiązania. W zależności od kąta nachylenia dachu można stosować takie pokrycia jak gont bitumiczny, papa, blachodachówka, blacha, dachówka zakładkowa ceramiczna i cementowa. Konstrukcja została zoptymalizowana pod pokrycia o ciężarze nie przekraczającym 65kg/m².

Bezpieczeństwo

Konstrukcja została zaprojektowana tak aby przenieść obciążenie wiatrem huraganowym [wg H. Lorenc’a], którego prędkość na wysokości 10 metrów nie przekracza 93km/h. Do obliczeń przyjęto wartość charakterystyczną obciążenia śniegiem gruntu 90kg/m². W Metryce projektu podano maksymalną grubość pokrywy śnieżnej jaka bezpiecznie może zalegać na dachu. Konstrukcja została zaprojektowana w sposób zapewniający nie przekroczenie stanów granicznych nośności.

Informacje dodatkowe

Opracowanie można wykorzystywać jedynie do użytku prywatnego.